Ιστολόγιο ιστοτόπου

Φωτογραφία Marco De Cave
από Marco De Cave - Τρίτη, 5 Νοέμβριος 2019, 3:33 μμ
Οποιοσδήποτε στον κόσμο


 
Φωτογραφία Marco De Cave
από Marco De Cave - Κυριακή, 2 Ιούνιος 2019, 5:28 μμ
Οποιοσδήποτε στον κόσμο

The first meeting (30 October/1 November 2018) has been the founding moment of the project. Partners have discussed about the open data impactvia an action-oriented framework. In fact, open data is not about just learning the technical skillsOpen data is about the democratic cultureat local, national and international level. Citizens can empower themselvesand have a say in terms of transparency and influence decision-making.

The first meeting has also set the overall working calendar and methodology.